The Wine Quarter Employee Reviews

Ratings by category
4.5Work-Life Balance
4.5Pay & Benefits
3.5Job Security & Advancement
Showing all 2 reviews
Sort by: Helpfulness | Rating | Date
4.0
Job Work/Life Balance
Salary/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
Môi trường làm việc tuyệt vời
Kế toán thanh toán (Former Employee) –  New South Wales6 August 2018
The Wine Quarter có môi trường làm việc tuyệt với. Công bằng và lãnh đạo luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân viên. Tuy nhiên cơ hội thăng tiến ở đây không nhiều
Was this review helpful?YesNoReport
Claim this company page

Want to know more about working here?

Ask a question about working or interviewing at The Wine Quarter. Our community is ready to answer.

Ask a Question

Overall rating

4.0
Based on 2 reviews
50
42
30
20
10

Ratings by category

4.5Work/Life Balance
4.5Salary/Benefits
3.5Job Security/Advancement
4.5Management
4.5Culture

The Wine Quarter Reviews by Job Title